Farnost
  Rtyně v Podkrkonoší
  kostel sv. Jana Křtitele 
  se starobylou dřevěnou zvonicí
   ● Úvodní strana    ● Události  
   ● Fotografie    ● Historie  
   ● Hudební tradice    ● Svatoňovice  
 
Jak páter Emil Novák a císař Karel I. zachránili rtyňské zvony
 

"Boží Prozřetelnost je přítomna v každý čas v některých z nás . . ."

- o 0 O 0 o -

p. Emil Novák, rtyňský farář v letech 1912–1939

Dne 10. září 1917 se rtyňský farář, páter Emil Novák, po mnoha předchozích odmítnutích obrací telegraficky k poslední instanci, na kancelář Jeho Veličenstva rakouského císaře Karla I., krále uherského, s žádostí o záchranu zvonů, které mají být rekvírovány (zabrány pro válečné potřeby).

 
Telegramm

   An die Allerhoechste Kabinetskanzlei Seiner Kaiserlichen und Koeniglichen Majestaet.
   Euere Kaiserliche und Koenigliche Majestaet geruhen eine untertaenigste Bitte allerguetigst zu
   empfangen und erhoeren.
   Im Dorfe Hertin bei Trautenau, Unterriesengebirge, steht hoelzerner, altertuemlicher Kirchenturm
   mit Glocken aus Jahren 1420, 1545, 1644 vom kleinen Gewicht, cirka 8. Meterzentner zusammen.
   Wegen Alter wurden bei ersten Requisition geschont, 4 andere abgegeben; jetzt soll die schoenste
   1644 requirirt werden. Euere Majestaet geruhen dieses altertuemliche, kunstvolle Unicum
   und unseren groessten Schatz durch Ihr maechtigstes Wort zu erhalten.
   Das ewige Andenken und Dankbarkeit der in tiefster Ehrfurcht unterzeichneten und Gottes Segen
   wird Euere Majestaet immer begleiten.

   Pfarramt:                        Gemeindeamt Hertin:

 

   Překlad telegramu do češtiny:
   Nejvyšší kabinetní kanceláři Jeho císařského a královského Veličenstva.
   Vaše císařské a královské Veličenstvo, rač co nejlaskavěji přijmout a vyslyšet nejponíženější prosbu.
   V obci Rtyni u Trutnova, v Podkrkonoší, stojí dřevěná, starobylá zvonice se zvony z roku 1420, 1545,
   1644 o malé váze, cirka 8 centů dohromady. Vzhledem ke stáří byly při první rekvizici uchráněny,
   4 jiné odevzdány; nyní má být odebrán nejkrásnější z roku 1644. Vaše Veličenstvo račiž tuto
   památnou a uměleckou vzácnost a náš největší poklad svým nejmocnějším slovem zachovat.
   Věčná památka a vděčnost v nejhlubší úctě podepsaných a Boží požehnání bude Vaše Veličenstvo
   stále provázet.

   Farní úřad:                      Obecní úřad Rtyně:Gréc, A., Zvony, zvonice a kostely ve Rtyni v Podkrkonoší, 2003 (str. 77)    

- o 0 O 0 o -Karel I. (1887-1922), císař rakouský a apoštolský král uherský

Dne 12. září 1917 přichází odpověď, telegram č. 5827, od kabinetní vojenské kanceláře Jeho Veličenstva císaře a krále Karla I.

 
Telg

   Pfarramt Hertin bei Trautenau.
   Aus Militaerkanzlei Reichenau  12.9.1917. No. 58 27 /M.K.S.M./
   Seine K. u. K. apostolische Majestaet geruhten allergnaedigst  anzuordnen, dass von der Abnahme
   der altertuemlichen aus dem Jahre 1644 stammenden Kirchenglocke im Dorf Hertin bei Trautenau
   ausnahmsweise  a b z u s e h e n  ist. Martener, GDJ.

 

   Překlad telegramu do češtiny:
   Farní úřad Rtyně u Trutnova.
   Z vojenské kanceláře Reichenau 12.9.1917. Číslo 58 27 /M.K.S.M./
   Jeho císařské a královské apoštolské Veličenstvo ráčilo nejmilostivěji nařídit, aby od odebrání
   starobylého zvonu pocházejícího z roku 1644, nalézajícího se ve vsi Rtyni u Trutnova,
   bylo výjimečně upuštěno. Martener GDJ.

Gréc, A., Zvony, zvonice a kostely ve Rtyni v Podkrkonoší, 2003 (str. 82)    

- o 0 O 0 o -

Z textu těchto dvou telegramů lze jen z části vytušit celý průběh vytrvalého, dramatického střetnutí o všechny tři velké rtyňské zvony, které byly zachráněny. Zvážíme-li, že za 1. světové války byly u nás zlikvidovány 3/5 zvonů, byl to malý zázrak, o který se osobně zasloužili tito dva stateční muži.

. . . v neděli 3. října 2004 v 10 hodin dopoledne, za slunečného příjemného počasí, začala na svatopetrském náměstí ve Vatikánu slavnost blahořečení pěti služebníků Božích. Papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného Ctihodného Karla Rakouského, císaře a krále. Český episkopát zastupoval na slavnostní beatifikaci Královéhradecký biskup Dominik Duka. Po skončení obřadů hovořil o beatifikaci Karla Habsburg-Lothringen v české sekci Vatikánského rozhlasu.

Odkazy na jiné webové stránky:
 
http://www.seligsprechungkaiserkarl.info/

http://www.paneuropa-vbg.at/
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=2479

http://www.farnostprerov.cz/view.php?cisloclanku=2004110546

 Pozn.: Vybral z knihy Zvony, zvonice a kostely ve Rtyni v Podkrkonoší (Gréc, A., 2003) správce webových stránek.
Stránka nebyla autorizována duchovním správcem.

Úvodní strana | Události | Fotografie | Historie | Hudební tradice | Svatoňovice
 

  Send mail to svatonovice@seznam.cz with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001-2014 Kroulik, Rtyne v Podkrkonosi
Last modified: leden 2, 2014