Farnost
  Rtyně v Podkrkonoší
  kostel sv. Jana Křtitele 
  se starobylou dřevěnou zvonicí
   ● Úvodní strana    ● Události  
   ● Fotografie    ● Historie  
   ● Hudební tradice    ● Svatoňovice  
 
Kronika - Pamětní kniha farnosti Rtyně 
 

    

    

   Texty (německé) na hřbetu kroniky:

   GEDENKBUCH
   der Localie Rtina
   Königgrätzer Diöces
   Königgrätzer Kreisses

   Angefangen vom 1 Januar 1836

   Pamětní kniha
   lokality Rtyně
   Královéhradecká diecéze
   Královéhradecký kraj

   Započato od 1. ledna 1836  


   Úvodní datování: 25. května 1840, 5. června 1840

    

   První zápis na listu IV.:

   "Paměti duchovní osady rtyňské
    v diecézi a kraji Královéhradeckém
    započaty roku 1839
    ode mne,
    Františka Hromádky,
    duchovního správce ve Rtyni"

    Poslední zápis na straně 325:

   "Dnem 1. října přistěhoval se do Rtyně
    P. Sigismund Bouška, O.S.B.,
    farář v Počáplích u Mělníka a spisovatel.
    ===========
    Léta Páně 1937"
 

   ______________________________

   Pamětní kniha rtyňské farnosti má vazbu provedenou v kůži. Listy jsou číslovány římskými
   číslicemi do čísla LXXIV. Od listu 75 číslicemi arabskými. Od listu 139 je číslování po obou
   stranách listu arabskými číslicemi a končí číslem 325. Na hřbetu knihy je letopočet 1836,
   od kterém platilo nařízení biskupské Konsistoře o zavedení a povinnosti vést Pamětní knihy.

   První zápis v knize je z roku 1840. Předcházející roky jsou dopsány podle zachovalých zpráv,
   vzpomínek a dochovaných dokumentů. Zápisy končí nadepsáním roku 1937. Tehdejší duchovní
   správce Emil Novák zemřel sice až roku 1939, ale v době posledního zápisu, byl farář již velmi
   starý a nemocný.

   V roce 2003 byla celá kniha ofotografována a převedena do digitální podoby. Od té doby je
   dostupná širší veřejnosti.

 Stránka nebyla autorizována duchovním správcem.

Úvodní strana | Události | Fotografie | Historie | Hudební tradice | Svatoňovice
 

  Send mail to svatonovice@seznam.cz with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001-2014 Kroulik, Rtyne v Podkrkonosi
Last modified: leden 2, 2014